Start


Svalorna Afrika har årsmöte 15 maj 2024 på ZOOM kl 17.00. Betalande medlemmar kan delta efter anmälning av intresse till föreningens ordförande. 

 Svalorna       Afrika


Svalorna Afrika  bildades den 27 februari 2016.


Den första Svalföreningen bildades 1959 och hade inriktning på Latinamerika. Sedan tillkom Svalorna Indien-Bangladesh med Asien som fokus. Svalorna Afrika är som namnet anger inriktat på verksamhet med koppling till Afrika.Svalorna Afrika är politiskt och religiöst obundet. Vi som är engagerade i föreningen arbetar också helt ideellt, inga ersättningar utgår för vårt arbete.
 

Vår nuvarande styrelse 2022
Pieter, Ylwa, George, Klas, Catrine och Ove

   Portfolio


Här får du information om hur föreningen arbetar


Vad gör vi just nu?


Vår ambition är att hjälpa organisationer och människor i civilsamhällen i de besvärliga länderna i Afrika. Vi samarbetar också gärna med den diaspora som finns från dessa länder här i Sverige.

    Facebook


Du hittar mer om vad vi gör just nu om du går in på vår sida i Facebook

Svalorna Afrika