Start

Svalorna Afrika årsmöte 2022


Den 9 juni kl. 18:00 i Stockholm


Medlemmar som betalat medlemsavgift och vill anmäla sig till årsmötet kan göra så genom att skicka ett meddelande till info@svalornaafrika.se så får ni adressen.

 Svalorna       Afrika


Svalorna Afrika  bildades den 27 februari 2016.


Den första Svalföreningen bildades 1959 och hade inriktning på Latinamerika. Sedan tillkom Svalorna Indien-Bangladesh med Asien som fokus. Svalorna Afrika är som namnet anger inriktat på verksamhet med koppling till Afrika.Svalorna Afrika är politiskt och religiöst obundet. Vi som är engagerade i föreningen arbetar också helt ideellt, inga ersättningar utgår för vårt arbete.
 

   Portfolio


Här får du information om hur föreningen arbetar


Vår första styrelse: Christina, Klas, Janne och Ove. Tar bilden: Pieter, kassör

Vad gör vi just nu?


Vår ambition är att hjälpa organisationer och människor i civilsamhällen i de besvärliga länderna i Afrika. Vi samarbetar också gärna med den diaspora som finns från dessa länder här i Sverige.

    Facebook


Du hittar mer om vad vi gör just nu om du går in på vår sida i Facebook

Svalorna Afrika