Om

Svalorna Afrika

Om


Svalornas historia


Svalorna används ofta som kortform för föreningarna Svalorna Latinamerika (med huvudkontor i Stockholm) och Svalorna Indien-Bangladesh (med huvudkontor i Lund).

2016 startades Svalorna Afrika med styrelse i Stockholm

 

Svalornas syfte


När Svalorna inledde sin verksamhet som en av de första biståndsorganisationerna på 1950-talet var inrikningen helt och hållet att sända ut svensk personal. De skulle leva och arbeta på folkens villkor.


I dag är verkligheten annorlunda. Det finns ofta kompetenta människor i de flesta länder och inom de flesta områden. Vi behöver därför inte längre sända ut svenskar. Däremot kan det finnas andra utvecklingsproblem. Det kan råda brist på resurser och det kan råda ett besvärligt politiskt klimat i landet.


Svalorna Afrika ´har som mål att ge stöd till organisationer och människor i det civila samhället. Vår inriktning är att engagera oss i de länder i Afrika där människor har det svårt.          Medlemsskap


Är du intresserad av att medverka i vårt arbete i Sverige eller med verksamheten i Afrika är du välkommen att bli medlem. Du betalar in årsavgiften SEK 100 till föreningens  bankgiro konto:  699-9049

Tala om vad du heter i betalningen. Därefter är det viktigt att du sänder ett mail med uppgifter om dig själv så vi kan kontakta dig. Ge informaion om din adress, e-postadress, telefonnummer men också gärna uppgifter om vad du vill engagera dig i.